TYR oksekatalogen 2020

A n s v a r l i g r e d a k t ø r : Veronica Fjeld Sørensen, Organisasjonskonsulent TYR, Tlf: 948 25 052 F o t o : Geno v/Jan Arve Kristiansen og eksportørselskap F o r s i d e f o t o : TYR / Hamar Media G r a f i s k p r o d u k s j o n o g t r y k k : Hamar Media – Avdeling Nydal (www.hamarmedia.no ) BIFF NATUR & BIFF MAXX BIFF NATUR Okser anbefalt til ekstensivt driftsopplegg Kalvings- kode Semin- nr. Navn Rase Delpoeng grovfôropptak Delpoeng kjøttfylde Delpoeng lite fett Delpoeng slaktetilvekst NATUR- poeng ■ 74047 Ivar fra Li Aberdeen Angus 1164 1036 1006 1061 1192 ■ 71064 Hyper av Hånde Hereford 1113 985 1032 1060 1141 ■ 74061 Jens av Grani Aberdeen Angus 1121 1027 931 1068 1134 ■ 74043 Hovin Hauk Aberdeen Angus 1097 1051 940 1045 1111 ■ 74028 Emil av Lillebakken Aberdeen Angus 1066 1055 1056 1002 1096 BIFF MAXX Okser anbefalt til intensivt driftsopplegg Kalvings- kode Semin- nr. Navn Rase- kode Delpoeng fôrutnytting Delpoeng slaktetilvekst Delpoeng kjøttfylde MAXX- poeng ■ 72175 Javardage av Utgårdstrøen Limousin 1172 996 1012 1136 ■ 70161 Karl av Hamremoen Charolais 1075 1073 1008 1119 ■ 70148 Jesper av Lauvstad Charolais 1116 1034 972 1096 ■ 72150 Integre av Hvam Limousin 1091 979 1021 1075 ■ 70145 KB Jonas Charolais 1054 1025 994 1062 ■ 70136 JGC Indiana Charolais 1040 1042 978 1054 BIFF NATUR og BIFF MAXX er en rangering av norske toppokser til bruk i krysningsbesetninger. Oksene er rangert i to kategorier; okser anbefalt som fedre i et ekstensivt driftsopplegg og okser anbefalt som fedre i et intensivt driftsopplegg. Gjennomsnittsoksen ligger på 1000 poeng. 2/3 av oksene ligger mellom 900 og 1100 poeng. Kalvingsvansker ■ Oksen bør kun brukes på kyr. ■ Oksen kan også brukes på kviger. Bakgrunnen for fargekoden, er oksens prestasjoner i krysning. NATUR poeng De fire egenskapene er vektet henholdsvis 40-15-15-30. MAXX poeng De tre egenskapene er vektet henholdsvis 1/3, 1/3 og 1/3. Rangeringen er gjort på oppdrag fra Nortura. Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon 2 OKSEKATALOG 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=