Korn, oljefrø og proteinvekster

2 Innledning «Tilgang til nok og trygg mat, er en viktig del av vår totale sikkerhet. Matsikkerhet tas ofte for gitt i Norge, til tross for økt uforutsigbarhet i global matproduksjon». Sitatene er sakset fra et innlegg i Hamar Arbeiderblad 31/5-2022, underskrevet av Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch. Økt spenningsnivå internasjonalt, med krig i et av klodens viktigste kornområder, setter på nytt fokus på viktigheten av nasjonal matproduksjon. Fremover blir økt selvforsyning og redusert import konsekvenser vi må forholde oss til, da korn- og råvareimporten bremser opp som følge av krig og handelsrestriksjoner, og i verste fall knapphet på varer. For å opprettholde den gode kvaliteten på norsk mel, med størst mulig innslag av norsk matkorn, ønskes det fra matmelsindustrien en justering i klasseinndelingen for mathvete. Den optimale fordelingen mellom klassene vil være; 30 % hvete klasse 1 og 2, 40 % klasse 3 og 30 % klasse 4. Det blir derfor foretatt justeringer i klassetillegget. For klasse 1 blir tillegget 10 øre/kg, for klasse 2 blir tillegget 7 øre/kg. På klasse 3 fjernes trekket. Klasse 4 får økt trekket med 2 øre/kg til -15 øre/kg. Nytt for sesongen 2022/2023 er at Strand Unikorn og NORGESFÔR har differensiert tillegg for protein i fôrhvete. Dersom produsenten velger utvidet analyse ved levering av fôrhvete, blir det foretatt proteinanalyse av prøven. Er proteininnholdet 12,5 % eller høyere utbetales det et tillegg. Tillegget er +5 øre/kg for 12,5 % protein, + 7,5 øre/kg for 13,0 % protein og +10 øre/kg for ≥13,5 % protein. Dette tillegget «slår også inn» dersom det viser seg at den forventede mathveten går i fôr av andre årsaker. Det er endringer på gang i toleransegrensene for både mjøldrøye og mykotoksiner. For mjøldrøye er kravene skjerpet i foredlede produkter, men det påvirker ikke mottaksleddet sesongen 2022/2023. Toleransegrensen for mjøldrøye er som tidligere 0,5 g/kg for matrug, og inntil 1,0 g/kg for fôrrug. Viser prøven tatt ut ved mottak over 1,0 g/kg, må partiet behandles separat. Grenseverdiene for mykotoksinet DON føres videre, med den samme differensieringen i pris som forrige sesong for hvete og havre. Det er viktigere enn noen gang tidligere å produsere korn til både mat og fôr. Strand Unikorn har derfor sterkt fokus på å bruke så mye norsk korn som mulig. Vi vil gjerne kjøpe kornet ditt, for å bidra til dette! Ønsker du ytterligere informasjon om betingelser og levering, ta kontakt med ditt likale Strand- eller NORGESFÔR- mottak. Lykke til med sesongen 2022/2023! Thore Retvedt Kornsjef Strand thr@strandunikorn.no 464 43 994 Tore Swensen Fagsjef korn Strand tsw@strandunikorn.no 991 00 620

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=