Korn og oljefrø 2021

2 Innledning For kornprodusentene ble 2020 et godt år, med store avlinger og god kvalitet. En stor og stabil norsk kornproduksjon er viktig i en verden som er mer uforutsigbar klimamessig, politisk og nå med en pandemi. En stor innsats fra våre kornleverandører og mottaksanlegg gjorde at vi tross pandemien fikk berget kornet som normalt. Både mat og fôrbransjen blir oppfordret til å bruke mer norskproduserte råvarer. I Strand og Norgesfôr ønsker vi mathvete av den kvaliteten våre samarbeidspartnere vil bruke i sine melblandinger. Her har det de siste par årene skjedd en uheldig forskyvning mellom klasse 1 og 2. I hvete i klasse 1 og 2 ønsker vi at andelen skal være 50 %, 25 % i klasse 3, og 25 % i klasse 4 og 5. De siste årene har det blitt en overvekt av kl 1, Mirakel, og en mindre andel kl. 2. For sesongen 2021/2022 blir det derfor en innskjerping i hektolitergrense for matavregning for kl. 1. For sesongen 2022/2023 kommer det nye interessante vårhvetesorter som i større grad bedrer klassefordelingen. En stor andel høsthvete kl. 4 og 5, skaper utfordringer for matmelsindustrien. Kravene til kvalitet blir derfor skjerpet, med det til følge at hektolitergrensa for matavregning for kl. 4 og 5, heves til 77 kg/hl. Det har også vist seg at KWS Ozon (kl. 5) ikke har de bakeegenskapene som forventet. Klassetrekket økes til -18 øre/kg, maks proteintillegg reduseres til 3,2 øre/kg. Sorten blir fra og med høsten 2022 klassifisert som fôrhvete. Skjevfordelingen innad i hveteklassene, fører til at Markedsregulator pålegger bransjen å overlagre mathvete fra sesongen 2020/2021 til bruk 2021/2022. Grenseverdiene for mykotoksiner i korn, og også toleransegrensen for mjøldrøye, har over tid vært diskutert i forskjellige europeiske landbruksfora. Denne diskusjonen fortsetter, men en har ikke kommet fram til noen avgjørelse som vil ha påvirkning sesongen 2021/2022. For sesongen 2021/2022, blir det derfor ingen endring i toleransegrensene for mykotoksinet DON. Differensieringen i pris ut fra DON-verdiene opprettholdes i artene hvete og havre. Toleransegrensen for innslag av mjøldrøye videreføres også, med samme verdier som tidligere; inntil 0,5 g/kg i matrug, og maks. 1,0 g/kg i fôrrug. Viser forhåndsvurderingen verdier større enn 1,0 g/kg, må paritet behandles separat. For Strand og de øvrige Norgesfôrbedriftene er det sterkt fokus på å bruke så mye norsk- produserte råvarer som mulig i kraftfôrblandingene og til norsk matkorn. Vi vil derfor gjerne kjøpe kornet ditt. For ytterligere informasjon om betingelser og levering kontakt ditt lokale Strand- eller Norgesfôr-kornmottak. Lykke til med sesongen 2021/2022! Thore Retvedt Kornsjef Strand thr@strandunikorn.no 464 43 994 Tore Swensen Fagsjef korn Strand tsw@strandunikorn.no 991 00 620 Glenn Snellingen Salgskonsulent landbruk Strand glenn@strandunikorn.no 905 19 101

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=