Jordbruksfrø 2022

2 • WWW.PLANTEKULTUR.NO 24 • WWW.PLANTEKULTUR.NO JORDBRUKSFRØ TIL ALLE FORMÅL Denne såvare katalogen omhandler frø til eng – og beitevekster, fangvekster, grønngjødsling og vekster for pollinerende insekter. Flere forhold har betydning for å lykkes med ulike typer planteproduksjon. En av disse er valg av riktige arter/sorter enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Vårt utvalg av renfrø og blandinger består av norske og utenlandske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på Strand Unikorns egne erfaringer, og forsøk og anbefalinger fra NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Dette skal tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 40 forskjellige blandinger og i tillegg frø til plen og ulike grøntanlegg. Ingen vekstsesonger er like. Det var i 2021 spesielt fine innhøstingsforhold, og det ble tatt mange gode frøavlinger med god kvalitet. Det som utmerket seg spesielt var store rødkløveravlinger i forhold til tidligere år, og vi har stor tilgang på denne arten i år. Den største utfordringen har vi innen hvitkløver- avlen, og noe import må regnes med. Normalt har vi noe overliggende vare av de tradisjonelle norske engvekstene, slik at vi tåler svingninger i klima og avlinger. Når det gjelder ettårige vekster som westervoldsk og italiensk raigras, og vekster som kjøpes fra utlandet, greier vi å dekke våre behov. Strand Unikorn og våre forhandlere innen Norgesfôrkjeden og Fiskå Mølle, er godt rustet for en ny salgssesong av jordbruksfrø og frøblandinger til ulike formål. Fokus på høye grovfôravlinger, reparasjon- og vedlikeholdssåing, og fornying av eng Det er alltid riktig å ha mål om høye avlinger med god kvalitet i hele engomløpet, derfor er reparasjon og vedlikeholdssåing av enga en har liggende, eller full omlegging viktig foran hver sesong. Timotei Engsvingel Engrapp Hundegras Flerårig raigras Bladfaks Rødkløver Hvitkløver Strandrør Rødsvingel Sauesvingel Engkvein Strandsvingel Strand Unikorn produserer frø av disse artene i Norge:

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=